ITV CORDOBILLA

PRECIOS DE ITV CORDOBILLA

Precios de ITV Cordovilla SEGÚN TU VEHÍCULO ESTE 2020

18,98€

mOTOS Y CICLOMOTORES

MOTOAK ETA ZIKLOMOTOREAK

33,50€

TURISMO GASOLINA

GASOLINA TURISMOAK

33,50€

TURISMO DIÉSEL

GASOILA ERABILTZEN DUTEN TURISMOAK

37,25€

vehículo ligero hasta 3500 KG

3500KG ARTEKO IBILGAILU ARINAK

45,85€

VEHÍCULOS PESADO

IBILGAILU PISUTSUAK

33,50€

TRACTOR Y VEHÍCULO AGRÍCOLA

TRAKTOREAK EDO NEKAZAL IBILGAILUAK

45,85€

Autobús

AUTOBUSAK

45,85€

VEHÍCULOS PESADO

IBILGAILU PISUTSUAK

18,98€

Remolque agrícola

NEKAZARITZARAKO BESTELAKO IBILGAILUAK